Skip Navigation LinksTeaching

Teaching


EGIT 422 


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 

 EĞİT422-DERS-TANIMI-2022-2023-BAHAR

EDUC422


 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION 

 EDUC422-COURSE-DESCRIPTION-2022-23-SPRING

ARCH 320

The UN Sustainable Development Goals: 

An Interdisciplinary Approach for the Future of Our Planet 

 ARCH 320 Syllabus

Course Activites:          1 June World Children's Day

ARCH 320


The UN Sustainable Development Goals:

An Interdisciplinary Approach for the Future of Our Planet 

 ARCH 320 Syllabus

Course Activites:           Beach Cleaning at Glapsides Beach 


DAÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINI DESTEKLEMEK İÇİN YENİ BİR ADIM ATIYOR


Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) desteklemek için yeni bir adım atıyor. Mimarlık Bölümü tarafından açılacak olan “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: "Gezegenimizin Geleceğine Disiplinlerarası Bir Yaklaşım" dersi ile DAÜ öğrencileri sürdürülebilir kalkınmanın dört boyutuna (çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel) odaklanabilecekler.

Eğitim ve bilgi, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler tarafından küresel bir ortaklıkla acil eylem çağrısı olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmanın ilk adımı olarak kabul edilmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma 2030 gündeminin merkezinde yer almaktadır. 2015 yılında tüm Birleşmiş Milletler Üye Devletleri tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, hem bugün hem de yarın insanlık ve gezegen adına barış ve refah için ortak bir plan sunmaktadır.

Bu bağlamda, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara tarafından yürütülecek olan söz konusu ders ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na disiplinlerarası bir giriş sağlanarak, on yedi amacın ilerleme sürecinin ve zorluklarının öğrencilerin interaktif katılımıyla keşfedilmesi amaçlanıyor.

EMU DEPARTMENT OF ARCHITECTURE TAKES A NEW STEP TO SUPPORT THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Eastern Mediterranean University (EMU) Faculty of Architecture, Department of Architecture, is taking a new step with the intention of supporting the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDG). With the “UN Sustainable Development Goals: 'A Disciplinary Approach into Our Planet's Future'" course offered by the Department of Architecture, EMU students will be able to focus on the four aspects (environmental, social, economic and cultural) of sustainable development.

Education and knowledge are recognized by all developed and developing countries as the first step towards achieving the United Nations Sustainable Development Goals, which are a global partnership call for urgent action. The Sustainable Development Goals are at the heart of the United Nations' Sustainable Development 2030 agenda. Being adopted by all the member countries of the United Nations in 2015, the Sustainable Development Goals offer a common plan for peace and prosperity for humanity and the planet, today and tomorrow.

In this context, the said course to be coordinated by the Department of Architecture academic staff member Prof. Dr. Şebnem Hoşkara will pose as a disciplinary introduction to the UN Sustainable Development Goals and aims to provide the students the opportunity to interactively explore the development process and challenges in the seventeen goals.

EMU Websites

Teaching